събота, 12 юни 2010 г.

‘Енигма 23’

      “Енигма 23” е феноменът, свързан с числото 23. Според вижданията на изповядващите го всички значими събития в човешката история са свързани с числото 23, т.е. то се появява навсякъде. Стига се до там, че някои хора се пристрастяват към 23 и го виждат навсякъде. (Дори в този пост :ROFL: .) А сега сериозно.

      В защита на тезата се дават поредица от дати и събития, номера на повредени машинни части, причинили някаква катастрофа или инцидент и други данни. Списъкът е огромен. И погледнато от определен ъгъл “Енигма 23” придобива смисъл… но само на пръв поглед. Малко след това се появяват теориите за Илюминати и Великия световен заговор. Още малко след това нещата съвсем излизат от релси. Тогава защо толкова много хора са привлечени от идеята?

      “Енигма 23” всъщност е способността на хората да виждат “истината” в почти всичко около тях. Тя е проявление на апофенията (виждането на модели или връзки в напълно случайни данни) и парейдолията (виждането или чуването на картини и звуци в случайни сетивни стимули). Дори описан по този начин феноменът е оказал и продължава да оказва огромно значение в човешката история.

      Религии и секти, политически и маркетинг стратегии, изкуство – всичко това е следствие на “Енигма 23”. И докато биологически погледнато феноменът до голяма степен е помогнал за оцеляването и развитието на вида, използването му за лични цели е довело до Тъмните векове. Сред хиляди други примери този е най-силно правещ впечатление. Тогава защо продължава да тече във вените ни?

      От една страна това ни дава когнитивни преимущества. Всички форми на изкуството са повлияни от феномена. Инстинкти за оцеляване, усещания, които нямат логическо обяснение докато не се случи нещо. Мозъкът е сложна машина. “Енигма 23” е един от водещите механизми на нашето съществуване. Той не е добър, не е и лош. Както всеки инструмент. Но може да бъде използван за добро или за зло. И често несъзнателно.

0 коментара:

Публикуване на коментар